Pages

Thursday, 11 August 2011

ေစာင္းကေလးတီးတဲ႔ ေမာင္ရွင္

အင္းစိန္ GTI ဆင္းၿပီး၊ သေဘ္ာသားေလး (၁၀) နွစ္ေကၽာ္၊ မၿဖစ္စေလာက္လုပ္ဖူးေတာ႔ သေဘ္ာသား ပံုၿပင္ေလးေတြ၊ မေတာက္တေခါက္ေၿပာတတ္လာပါတယ္။ အခုပံုၿပင္ကေတာ႔ ၿမန္မာအင္ဂၽင္နီယာဖိုရမ္  ရဲ႕ ေရေႀကာင္းသိပၸံ (ကုန္သြယ္ေရေႀကာင္းေကာလိပ္) ေခါင္းစဥ္ေအာက္ မွာ၊ ေၿပာၿဖစ္ခဲ႔တာေလး ၿဖစ္ ပါတယ္။

ဒီပံုၿပင္ကို၊ လူသစ္တေယာက္၊ သေဘ္ာတက္လာၿပီး၊ ေပၽာ႕တီးေပၽာ႕ဖတ္နဲ႕၊ အလုပ္လုပ္တာအထာမကၽ ရင္၊ ေၿပာေလ႕ ႐ိွပါတယ္။

တခါက႐ြာတ႐ြာမွာ၊ လက္ေႀကာတင္းတင္းအလုပ္မလုပ္ပဲ၊ ေစာင္းေလး တတင္တင္တီးေနတဲ႕ ေမာင္႐ွင္ ဆိုတဲ႕ လူတေယာက္႐ိွတယ္တဲ႕။ တေန႕ေတာ႕ ႐ြာနားစက္႐ံုမွာကုန္တင္ဖို႕ ကပ္လာတဲ႕ သေဘ္ာတစီးက၊ Go Shore ဆင္းလာ တဲ႕ သေဘ္ာသားေတြနဲ႕ ဘီယာဆိုင္မွာခင္ၿပီး၊ မာဘိုရိုေတြေတာင္းေသာက္၊ ဘီယာ ကပ္ေသာက္၊ ဟိုဟို၊ ဒီဒီလိုက္ပို႕ ကာ၊ သေဘ္ာသား လုပ္ပါရေစလို႕ ခြင္႕ေတာင္းသတဲ႕။ ဟိုဟို၊ ဒီဒီဆိုတာ က၊ အစိမ္းနဲ႕ လဲလို႕ရမယ္႕ေနရာတို႕၊ IDD Oversea Phone Call ေခါါလို႕ရမယ္႕ေနရာတို႕ကိုေၿပာတာပါ။

သေဘ္ာသူႀကီး Captain ကလည္း၊ လူလိုေနတာ နဲ႕ ေမာင္႐ွင္႕ CDC ေတြ၊ 4 Tickets ေတြကိုမစစ္၊ ဌာေန ကိုယ္စား လွယ္ Agent ကိုအေႀကာင္းမႀကားပဲ ေခါါတင္လိုက္ေရာတဲ႕။ ဒါနဲ႕ သေဘ္ာကထြက္လာ၊ ပင္လယ္ ထဲ လည္းေရာက္ေရာ၊ သေဘ္ာသားေတြက တာဝန္ကၽရာဂၽဴတီေတြထမ္းေဆာင္ရတဲ႕အခါ၊ ေမာင္႐ွင္ က ေစာင္းေလး တတင္တင္တီးၿပီး ၿငိမ္႕ေန သတဲ႕။

ထမင္းေကၽြးေတာ႕လည္း ႐ိုး႐ိုးထမင္းကို၊ သႀကားနဲ႕ နယ္၊ ဆီေႀကာ္မုန္႕ေတြနဲ႕ စားခၽင္ပါတယ္ဆိုၿပီး ခၽက္ႀကီး (Chief Cook) ကို ဂၽီတိုက္ၿပန္ပါသတဲ႕။ နကိုကမွ လက္ေႀကာမတင္းတဲ႕ ေမာင္႐ွင္ဟာ၊ ကုန္းပတ္ေဆး၊ သံေခၽးေခါက္ခိုင္းရင္လည္း၊ ေသေသခၽာခၽာမလုပ္၊ ႀကိဳးခၽီ၊ ႀကိဳးၿဖဳတ္ Seamanship အလုပ္ကိုလည္း ကပၽက္ ကေခၽာ္လုပ္ေတာ႕၊ ဘိုဆင္ (Bosun) က ကုန္းခၽဳပ္ (Chief Officer) ကို တိုင္ပါေလေရာ၊

ကုန္းခၽဳပ္က Captain သူႀကီးေခါါတင္လာသူမို႕ အလုပ္မၿဖဳတ္ပဲ၊ စက္ခၽဳပ္ (Chief Engineer) နဲ႕ ညိွ၊ စက္ (၂) (2nd Engineer) နဲ႕ ဓါတ္ႀကိဳး (Electrical Engineer) တို႕ကို၊ ဝီစကီတလံုးစီလက္ေဆာင္ေပးကာ စက္ခန္း Engine Room ထဲ၊ လိုရာသံုး ဆိုၿပီး၊ ေၿပာင္းဆင္းေစပါတယ္။

စက္ (၂) နဲ႕ ဓါတ္ႀကိဳးက စက္ခန္းအုပ္ခၽဳပ္ေရးမွဳး ၿဖဳတ္တတ္ႀကီး (Fitter) လက္ထဲအပ္လိုက္တဲ႕ အခါ၊ ေမာင္ ႐ွင္ ဒုကၡေရာက္ပါေလေရာ။ စက္ေတြက ပူကလည္းပူ၊ နားကလည္းဆူနဲ႕ ဒီႀကားထဲ ၿဖဳတ္တတ္ႀကီးက သူ႕ကို ကၽေတာ႕ ဝီစကီေခါါမတိုက္ဘူးဆိုၿပီး၊ ပညာေပးတဲ႔အေနနဲ႔ ေမာင္႐ွင္႕ကို Boiler နားမွာတေနကုန္ သံေခၽးေခါက္ခိုင္းသတဲ႕။

ေမာင္႐ွင္ လည္းစိတ္ဓါတ္ေတြကၽကာ သူႀကီးကိုတိုင္ရင္း၊ အိမ္ၿပန္ပါရေစလို႕ ငိုယိုေတာင္းပန္တဲ႕အခါ၊ သူႀကီ ကလည္း သနားတတ္ေတာ႕ ၿပန္ပို႕ေပးမယ္လို႕ကတိေပးသတဲ႕။ ဒါေပမယ္႕ အနိွပ္သယ္ႀကီး (R/O-Radio Officer) က အဲဒီ ရြာနားသေဘ္ာၿပန္ကပ္ရင္၊ Port Clearance လုပ္ရမွာရယ္၊ Custom တို႕ Immigration တို႕အေႀကာင္းႀကား၊ မာဘို႐ို စီးကရက္ေတြ၊ ေဂၽာ္နီဝါကားဝီစကီေတြ ထပ္ေပးရမွာရယ္ကို၊ တြက္ၿပၿပီး၊ ကုန္း (၂)  (2nd Officer) နဲ႕ Beer ေသာက္ ရင္းညိွကာ ကၽြန္းတကၽြန္းနားကပ္ေမာင္းၿပီး၊ ခၽေပးဖို႕ သူႀကီးကို၊ အႀကံေပးသတဲ႕။

ဒီလိုနဲ႕ ညေန ေနဝင္ရီတေရာမွာ ကၽြန္းနားကပ္ေမာင္းေပးမယ္။ ကုန္း (၃) (3rd Mate) ဆီက Life Jacket ေတာင္းဝတ္၊ Life bouy တခုပါ ယူသြား၊ ေရကူးၿပီး၊ ကမ္းေပါါတက္လို႕ ေမာင္႐ွင္႕ကို အႀကံေပးႀက သတဲ႕၊ ေမာင္႐ွင္ ကလည္း ေခသူ မွ မဟုတ္တာဆိုတဲ႕ အထာနဲ႕ OK, Thank you very big လို႕၊ မေတာက္တေခါက္ သေဘ္ာသားစကားနဲ႕ ေၿပာေသးပါသတဲ႕။

ဒီလိုနဲ႕ ကုန္း (၂) က Course ကိုေၿပာင္း၊ စက္ခန္း နဲ႕ညွိကာ ညေန ေနဝင္ရီတေရာမွာ အနီးဆံုးက မိုင္းညို႕ ညိဳ႕နဲ႕ ကၽြန္းႀကီးတကၽြန္းနားကပ္ေပးသတဲ႕၊ ဒါေပမယ္႕ စက္ခန္းကေမာင္ေတြက Main Engine RPM ကိုေလွၽာ႕ကာ FO ကေန DO ေၿပာင္းေမာင္းရလို႕ အလုပ္ပိုတယ္ဆိုၿပီးသိပ္မႀကည္ႀကဘူး။ ဓါတ္ႀကိဳး ကဆို၊ ညေနသူ ဝီစကီ ေသာက္ေန တဲ႕အခၽိန္ စက္ခန္းထဲ Maneuvering Stand by ဆင္းရလို႕၊ မူးမူး နဲ႕ စက္ (၂) ကိုရစ္သတဲ႕။ Home Port ေရာက္လို႕ Superintendent လာရင္၊ Storeway (နိုင္ငံတနိုင္ငံ နဲ႕ တနိုင္ငံ တနိုင္ငံႀကား သေဘ္ာခိုးစီးၿပီးလိုက္သူ) တင္ပါတယ္လို႕ တိုင္မယ္ဆိုၿပီးေတာင္ၿခိမ္းေၿခာက္ေသးတယ္ဆိုပဲ။ Superintendent နဲ႕ ဓါတ္ႀကိဳးက တစ္ေကၽာင္းတည္းဆင္း သူငယ္ခၽင္းေတြဆိုလား..အထက္ေအာက္ Senior နဲ႔ Junior ဆိုလား၊ အင္းစိန္ GTI လိုေကၽာင္းမၽိဳးမွာ အတူတူတက္ခဲ႔ တယ္ဆိုပဲ။

ဒီလိုနဲ႕ ေမာင္ရွင္ဟာ Gan way ကတဆင္႕ Life Jacket ေလးဝတ္၊ Life Buoy ေလးစြတ္လုိ႕၊ ေစာင္းကေလး ပိုက္ကာ ဆင္းသြားပါေလေရာ။ ေရထဲေရာက္ေတာ႕ Life Bouy ထဲ မွာ၊ ပက္လက္ကေလး ထိုင္၊ ေစာင္းေလး ပိုက္ကာေၿခေထာက္နဲ႕ ယက္ကာကူးပါသတဲ႕။ ေမာင္ရွင္လဲခပ္လွမ္းလွမ္းေရာက္ေတာ႕၊ ကုန္းခၽဳပ္က Dead Slow Ahead ကေန Half Ahead ေပးကာသေဘ္ာကိုထြက္ခိုင္းပါေရာ။

ခဏေလာက္ေနေတာ႕ စက္ (၂) က၊ ဓါတ္ႀကိဳး Control Room ထဲမွာထိုင္ရစ္ေနတာမခံနိဳင္ေတာ႕တာနဲ႕၊ ကုန္းခၽဳပ္ကို၊ Full Speed away ၿမန္ၿမန္ေပးဖို႕၊ Bridge ကို Phone ဆက္သတဲ႕၊ စက္ (၂) နဲ႕ ကုန္းခၽဳပ္ ကေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္ ဆိုေတာ႕၊ OK ဆိုၿပီး၊ ေရခဲေခၽာင္း ေရာင္းလိုက္သတဲ႕။

အဲဒီမွာ Propeller ႀကီးက၊ တဝုန္းဝုန္းထလည္၊ လိွဳင္းေတြထကုန္ၿပီး၊ မနီးမေဝးက ေမာင္ရွင္ကို၊ လိွဳင္းက ပုတ္ေတာ႕ Life bouy ေပါါကၿပဳတ္ကၽတာေပါ႕။ ဒါေပမယ္႕ Life Jacket ဝတ္ထားေတာ႕ေရ ကေတာ႕မနစ္ ဘူး။ ခက္တာက ေစာင္း ႀကီးကိုလဲပိုက္ထား၊ လိွဳင္းေတြကလည္းတဝုန္းဝုန္းနဲ႕ နကိုကတည္းကမွ ပင္ပင္ ပန္းပန္းမလုပ္ခဲ႕ ဘူးေတာ႕၊ ေရမြန္း တာေပါ႕၊ ေႀကာက္လန္႔ၿပီး၊ လက္တဘက္နဲ႕ေစာင္းႀကီးကိုပိုက္၊ ကၽန္ လက္တဘက္နဲ႕ ဆြဲမိဆဲြရာ ေလၽွာက္ဆဲြတာ၊ Life Jacket ႀကိဳးေတြကိုၿဖည္သလိုၿဖစ္ကုန္ၿပီး၊ Life Jacketလဲ ကၽြတ္ထြက္ပါေလေရာ။ နကိုထဲကမွ CDC မ႐ိွ၊ 4 Ticket လက္မွတ္လဲမ႐ိွေတာ႕ Survival Techniques ေတြ ကို၊ ေမာင္႐ွင္ဘယ္သိပါ႕မလည္း။ ဒီေတာ႕ ေရနစ္ကာ ေမာင္႐ွင္ေသ ပါေလေရာ။

မနက္မိုးလင္းေတာ႕ အဲဒီ၊ မိုင္းညို႕ညိဳ႕နဲ႕ ကၽြန္းႀကီး ကမ္းစပ္မွာ၊ ေမာင္္႐ွင္႕ Dead body ကသြားတင္ သတဲ႕။ ေစာင္း ႀကီးပိုက္လို႕ေပါ႕။ အဲဒီကၽြန္းႀကီးက မိန္းမမၽားတယ္ဆိုပဲ။ ေယာက္ၽားေတြက သေဘ္ာလိုက္ လို႕ေလ။ ကၽြန္းႀကီးေပါါက မိန္းမေတြက ေအာ္...ငါတို႕ေယာက္ၽားေတြလိုသေဘ္ာသားတေယာက္၊ သေဘ္ာေပါါကၿပဳတ္ကၽလာတယ္၊ ကၽန္ခဲ႕တဲ႕ Next of Kin က P & I Club ကိုေလၽာ္ေႀကးေတာင္းရင္၊ သက္ေသၿပလို႕ရေအာင္ဆိုၿပီး၊ ဆားသိပ္၊ စင္ကေလးေဆာက္ ကာ တင္ထားပါေလေရာ။ သေဘ္ာသား မိန္းမေတြဆိုေတာ႕ ပိုက္ဆံရမယ္႕ ဥပေဒေတြကို နားလည္တာေပါ႕။

ဒီလိုနဲ႕ ဘယ္သူကမွလည္း Claim မလုပ္၊ အခၽိန္ႀကာလာေတာ႕ စင္ကေလးပဲကၽန္၊ နွစ္ေပါင္းႀကာလာတဲ႕ အခါ၊ ေမာင္႐ွင္႕ ကို နတ္လိုလိုဘာလိုလိုယူဆကုန္ႀကၿပီး၊ ကုိးကြယ္ကုန္ကၽတာ အခုထိပါပဲ။ လက္ေကၽာ မတင္းတဲ႕ ေမာင္႐ွင္တေယာက္၊ ေစာင္းပိုက္ၿပီး၊ လူေတြကို ဒုကၡေပးခဲ႕တာပါ။

Post credit to : ကိုထြန္း

1 comment:

  1. ဟမ္းးးးးး

    ေမာင္ရွင္လား တကယ္လားကို မသိေတာ႔ဘူးးးးးးးး

    ReplyDelete