Pages

Wednesday, 8 February 2012

Generator Synchronizing, Parallel Operation နဲ႔ Load Sharing (၅)

ၿမန္မာအင္ဂၽင္နီယာဖိုရမ္မွာ၊ အင္ဂၽင္နီယာနဲ႔ နည္းပညာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ၊ အေႀကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္နယ္ပယ္မွာ ေလ့လာထားသူ၊ အကို၊ အမေတြ အၿမဲေဆြးေနြးေလ့ ရိွပါတယ္။ အကို၊ အမေတြဟာ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာေနထိုင္ကၽသူေတြၿဖစ္ၿပီး၊ on line ကိုအသံုးၿပဳကာ၊ ၿမန္မာ အင္ဂၽင္နီယာဖိုရမ္ ရဲ႕ စာမၽက္နွာေတြ မွာ၊ ေဆြးေနြးကၽတာၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွ Generator ေတြကို၊ အတူ ပူးတြဲကာ၊ အၿပိဳင္ေမာင္းနွင္ၿခင္းကို ၿပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ၿပပါတယ္။ ပါဝင္ေဆြးေနြးကၽသူေတြကေတာ႔ ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး၊ ကိုထြန္း၊ ကို blessing၊ ကိုလင္း၊ ကို thurein 27ကို Htet Soe Paing၊ ကိုသက္ထက္သူ ကို Deep Blue နဲ႔ မေအရာေမ တို႔ၿဖစ္ပါတယ္။  


ကိုထြန္း ။ အကိုဒိ ေရ။ အကိုဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကၽာင္းမွာတုန္းက၊ ဆရာတဦးအၿဖစ္ စာေတြသင္ေပးခဲ႔ သလို၊ လုပ္ငန္းခြင္ထဲေရာက္သြားေတာ႔လည္း၊ တိကၽေသၿခာေစဖို႔၊ ညြွန္ၿပေၿပာဆိုတဲ႔ အတြက္၊ ေကၽးဇူးတင္ေလးစား ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္႔အေနနဲ႔ အခၽိန္အတိုင္းအတာအရ အကန္႔အသတ္နဲ႔ လုပ္ရတဲ႔အပိုင္းမွာ၊ အလြယ္တကူေၿဖရွင္း လိုက္တာလို႔လည္း၊ ဆိုနိဳင္ပါတယ္။ အကို ညြွန္ၿပသတိေပးသလို၊ ခဏ၊ ခဏ "ေလာင္" တဲ႔ အစိတ္ အပိုင္းေတြကို၊ မူလသုံးထားတဲ႔  Brand အစား၊ အၿခားေသာ Brand တနည္းအားၿဖင္႔၊ ပိုမို ခံနိဳင္ရည္ ရိွမယ္လို႔ ယူဆရတဲ႔၊ အမ်ဳိးအစားကို၊ ေၿပာင္းလဲတတ္ဆင္ၿပီး၊ စမ္းသတ္ႀကည္႔ရမွာပါ။ 


အကန္႔အသတ္နဲ႔ လုပ္ရတဲ႔အပိုင္းဆိုရာမွာ၊ သေဘ္ာဟာ Home Port ဆိုတဲ႔ မိခင္ဆိပ္ကမ္းကို၊ ခဏ တၿဖဳတ္ ဝင္ေရာက္စဥ္မွာ၊ အခၽိန္လုၿပီးလုပ္ရပါတယ္။ မူလထုတ္လုပ္သူ ေစလြွတ္တဲ၊႔ Maker's Service Engineer မၽားရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မွဳနဲ႔ သာ၊ ေၿဖရွင္းခဲ႔တာၿဖစ္ၿပီး၊ အကယ္၍သာ အၿခားေသာ Service Engineer မၽားထံမွ၊ အႀကံဥာဏ္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မွဳ ၿဖင္႔သာ၊ စနစ္တကၽေၿဖရွင္းခြင္႔ရခဲ႔ရင္၊ အၿပဳသေဘာေဆာင္တဲ႔ ရလဒ္တခု၊ ရရိွလာမွာ ေသၿခာပါတယ္။


Bow Thruster Operation ကို စြမ္းအားျပည့္ရဖို႕ရယ္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ မူလဒီဇိုင္းကိုေျပာင္းရတာ ကေတာ့ အေတာ္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ကိစၥရယ္လို႔၊ ဆိုနိဳင္ေပမယ္႔၊ သေဘ္ာေမာင္းနွင္ခုတ္ေမာင္း၊ သြားလာဖို႔ အေရးပါတဲ႔ Critical Machinery အၿဖစ္မသတ္မွတ္တဲ႔အတြက္၊ ထပ္မံအေၿဖမရွာဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ္ ဆံုးၿဖတ္ခဲ႔ ပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ Bow Thruster တို႔၊ Aft Thruster တို႔ out-off order (သို႔မဟုတ္) failure ၿဖစ္ခဲ႔ရင္၊ Port, Harbor and Terminal Waft အကပ္အခြာေတြနဲ႔၊ Ship to Ship Alongside & Castoff ဆိုတဲ႔ သေဘ္ာအၿခင္းၿခင္း အကပ္အခြာေတြကို၊ Tug Assistance နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးနိဳင္တဲ႔ အတြက္၊၊ Critical Machinery တခုအၿဖစ္ မယူဆၿခင္းလည္းၿဖစ္ပါတယ္။


အင္ဂၽင္နီယာေတြဟာ၊ အင္ဂၽင္နီယာရွဴေထာင္႔ Engineering View ကေနႀကည္႔ရသလို၊ အင္ဂၽင္နီယာ ကၽင္႔ဝတ္ Engineering Ethics ဖက္မွလည္းရပ္တည္ ရမယ္ဆိုတာ၊ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္ေတာ္႔ အေနအထားကေတာ႔ ၿဖစ္လာတဲ႔၊ ကိစၥတခုကို Engineering View က တမတ္ဖိုး၊ Engineering Ethics က တမတ္ဖိုး၊ Management View က တမတ္ဖိုး နဲ႔ Commercial View က တမတ္ဖိုး၊ အစရိွသလို တမတ္တန္းကေန ႀကည္႔ရတာပါ။ တမတ္တန္းမွာ တေနရာ ရယ္လို႔၊ ေၿပာရမွာပါပဲ..အကိုေရ။


ကိုသက္ထက္သူ။ ဟုတ္.. အစ္ကုိတုိ႔ေၿပာတာကုိ အလုပ္တုန္းက၊ ကၽြန္ေတာ္လက္ေတြ႔ တခါစမ္းဘူးတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္စမ္းတာက single phase 2.5 KVA ႏွစ္လုံးေပါင္းလုိက္တာ မရဘူးဗ်။ စက္တလုံးက ကၽြသြားတယ္ဗ်။ ရဘူးေနာ္။ အစ္ကုိတုိ႔က ဘယ္လုိ connection နဲ႔သြားတာလဲေျပာျပပါလား။

ကို Deepblue ။ အၿပိဳင္ယွဥ္တဲြရာမွာ၊ DC generator အခ်င္းခ်င္းတဲြတာလည္း ရွိပါတယ္။ DC စက္ အခ်င္းခ်င္း တဲြမယ္ ဆိုလွ်င္၊ အေရးပါတဲ့လိုအပ္ခ်က္က 'voltage of both generators must be equal' ဆိုတဲ့အတိုင္း ဗို႕အားတူညီရပါမယ္။ ၿပီးလွ်င္ေတာ့ polarity မွန္ကန္ဖို႔လိုပါတယ္။ positive to positive ႏွင့္ negative to negative ဆက္သြယ္ရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ အၿပိဳင္တဲြမယ့္ Generator ဟာ Load ဆဲြတာေၾကာင့္ speed က်ဆင္းၿပီး voltage ပါက်ဆင္းတတ္တဲ့ series field type မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

AC single phase စက္အခ်င္းခ်င္တဲြလွ်င္ voltage ႏွင့္ frequency တူညီရန္လိုပါတယ္။ phase sequence မရွိေပမယ့္ phase ႏွင့္ neutral မလဲြေအာင္ေတာ့ သတိျပဳေပးရမွာပါ၊ phase အခ်င္းခ်င္း electrical degree တစ္ထပ္တည္း ေရာက္ တဲ့ အခ်ိန္ေစာင့္ၿပီး၊ တဲြဖို႔လည္းလိုပါတယ္။

ကိုထြန္း ။ ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး ခင္ဗၽား။ အရြယ္အစားႀကီးမားၿပီး ဘယ္နဲ႔ ညာလားရာ အၿမဲတမ္းေၿပာင္းကာ လည္ပတ္တဲ႔ shaft တစ္ခုရဲ႕ direction of rotation မွာ၊ RPM ကိုသိဖို႕၊ permanent magnet type Teco-generator ကို အသံုးၿပဳတာကို ဆိုလိုတာလား ခင္ဗၽား။ ေဆြးေနြးေပးပါဦး။

မေအရာေမ ။ အကိုေအာင္ေဇာ္ဦး ေရ....Tachogenerator တခ်ဳိ႕မွာ Rotation လားရာကိုပါ၊ တိုင္းတာ သိဖို႔လိုအပ္ရင္ permanent-magnet သံုးတဲ့ DC Generator ပံုစံမ်ဳိးတည္ေဆာက္ ၾကတယ္လို႔ၾကားဖူး ပါတယ္၊ diode အကူအညီယူ DC change ဆိုတာ မွားမ်ားေနမလားလို႔ ထင္မိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေတြ႔နိဳင္ပါတယ္။

လည္ပတ္ႏႈန္းႏွင့္လားရာသာမကပဲ၊ မည္မွ်လည္ပတ္ၿပီးၿပီ၊ မည္သည့္ ဒီဂရီ အေနအထားမွာေရာက္ရွိေနသည္၊ ဆိုတာကိုပါ၊ သိရွိလိုတဲ့ (ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြရဲ႕ တည္ေနရာ အတိအက်ကို သိရွိလိုတဲ့ ကရိန္းလို) ပစၥည္းေတြမွာေတာ့၊ Techogenerator ေတြထက္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ Rotary encoder မ်ားသံုးစဲြၾကေၾကာင္းလဲ မွတ္သားခဲ့ရဖူးပါတယ္။

Wind anemometer ေတြမွာ၊ Wind Speed ရယ္၊ Wind Direction ရယ္ေဖၚျပတာဆိုလွ်င္လည္း ၊အခုေခတ္ေပၚ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းေတြက၊ အေသးစိတ္တိက်စြာေဖၚျပႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ (Computer ရဲ႕ Mouse ကေလးကိုပဲ ၾကည့္ပါဦး။ လႈပ္ရွားေရာက္ရွိတဲ့ေနရာကို Software က အၿမဲလိုက္သိေနတယ္ေလ။) ဒီေတာ့ အစ္ကိုေျပာသလို၊ Techogen ကထုတ္ေပးမည့္ Voltage မွတဆင့္ Control signal ရယူၿပီး၊ protection Interlock ေတြလည္း မဖန္တီးႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရွိဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့၊ Sensor ေတြ၊ Transducer ေတြကို Signal amplifier ေတြအျဖစ္၊ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးေနတဲ့၊ ဒီေခတ္မွာ မျဖစ္စေလာက္ အပူခ်ိန္အေျပာင္းအလဲေလး၊ ဖိအားအေျပာင္းအလဲေလး၊ ဓါတ္ေငြ႔ ယိုစိမ့္မႈေလး စတာ ေတြ ကေတာင္ (ပမာဏဘယ္ေလာက္မွာ Relay output ထြက္ေပၚခ်င္တယ္ဆိုတာ Parameter ေတြကို Setting လုပ္ႏိုင္တာ Programmable ၿဖစ္တာ) ေတြကိုလည္း၊ ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ Relay Output သာမက Analog Output ကိုလည္း၊ Display အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေဖၚျပေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။ (ရလာတဲ့Data ေတြကို GPS စနစ္ေတြသံုးၿပီး ေျမျပင္ႏွင့္ၿဂိဳလ္တု အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈေတြ အထိလည္း လုပ္ေနၾကတာ ျမင္ေတြ႔ေနတာပဲဲ မဟုတ္လား။)

ဒါေၾကာင့္ စိတ္ကူးကြန္႔ၿမဴးအေတြးနယ္ခ်ဲ႕တာကို၊ ႀကိဳဆိုအားေပးပါတယ္ရွင့္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္ ေရွးက ဟာကိုပဲ ရိုးမယ္ဖဲြ႕ေျပာေျပာမေနပဲ၊ ေခတ္မီ ပစၥည္းေတြကိုလည္း ၀ယ္ယူဆက္စပ္သံုးစဲြဖို၊႔ စဥ္းစားေပး ပါဦးေနာ္။

ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး ။ အမေအရာေမ ေၿပာတာလည္းမွားပါဘူး။ က်ြန္ေတာ္ေရးတာလည္းမွန္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဘာၿဖစ္လို႔ လည္းဆိုေတာ႔၊ ၿပီးခဲ႔တဲဲ႔ တစ္ပါတ္ေလာက္ပဲ၊ အမေအရာ ေၿပာတဲ႔ permanent magnet type Teco-generator ကို၊ ကၽြန္ေတာ္ေၿပာတဲ႔နည္းအတိုင္း modified လုပ္ေပးခဲ႔ဘူးလို႔ပါ။ owner ကလည္းေက်းဇူးတင္သြားပါတယ္။ သူတို႔ ဒီလို original ကိုရွာ၀ယ္ရင္ အခ်ိန္ကုန္မယ္ ေငြ ကုန္မယ္။ ဗမာနည္း ဗမာ႔ဟန္ကလည္း၊ အေရးႀကံဳရင္ အဆင္ေၿပတာေပါ႔။ ဘယ္လိုေတြပဲ၊ သံုးသံုး သေဘာတရား နားလည္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္မွာအဆင္ေၿပရင္ မေကာင္းဘူးလားဗ်ာ။ အခုေခတ္ေပၚ ပစၥည္းေတြကိုလည္း သံုးကၽဖို႔ owner ေတြကိုတိုက္တြန္းေပးပါ႔မယ္ ေနာ္။

မေအရာေမ ။ အစ္ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး ေရ...ဘာကို ဘယ္လို၊ modified လုပ္ေပးခဲ့တယ္ဆိုတာေလး ၊ခ်ဲ႕ထြင္ေဆြးေႏြးေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္၊ ၀ါသနာရွင္ေတြႏွင့္ လိုအပ္သူေတြအတြက္ အတုယူ ဗဟုသုတတိုးေစမွာမို႔ၿဖစ္ပါတယ္။ Speed signal ကိုရယူတာက AC ဗို႕အားအျဖစ္နဲ႔လား၊ DC ဗို႔အား အျဖစ္နဲ႔လား၊ output ရဲ႕ current direction ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ Pulse ထြက္ေပၚ လာတာကို၊ ေရတြက္တာလား၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ဳိးလား၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ တိုင္းတာသိရွိလာတဲ့အခ်က္အလက္ကို၊ ဘယ္လိုအသြင္ေျပာင္းယူတာလဲ သိလို ပါတယ္။ voltage signal ပဲလား၊ current signal ျဖစ္သြားတာလား၊ pulse train ႏွင့္ serial  out လား၊ byte အျဖစ္နဲ႕ parallel out လား အျခားနည္းလမ္းေတြလား၊ ဆိုတာမ်ဳိး စိတ္၀င္တစား သိခ်င္တာပါ ရွင္။ ေနာက္ဆံုး အဆင့္၊ Result ကိုေဖၚျပ တာကေရာ၊ moving coil meter ေတြပဲလား LCD ေတြလား ဆိုတာမ်ဳိးလည္း သိခ်င္ပါတယ္။

pulse signal ရယူတဲ့၊ type ေတြကေတာ့ voltage ထုတ္လုပ္ေပးမယ့္၊ generator မပါဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ သူတို႔မွာ လည္ပတ္ႏႈန္းမွ infrared light pulse signal မ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ metal detector ျဖင့္ pulse signal ရယူကာျဖစ္ေစ၊ PCB ေတြထံ ပို႔လႊတ္ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပို႔လႊတ္တယ္ဆိုရာမွာလည္း slip ring ႏွင့္ brush မ်ားသံုးရတာရွိသလို၊ brush less type လည္း၊ ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ ပို႔လႊတ္တာကို PCB ေတြက လကၡံတြက္ခ်က္ၿပီးမွ၊ data transmit လုပ္ၿပီး၊ Amplifier မွတဆင့္၊ အလိုရွိတဲ့ output အမ်ဳိးအစား ျပန္ထုတ္ေပးတာလို႔ သိရပါတယ္။ ထြက္လာတဲ့ output အေျခအေနကို RS 232 , RS 485 serial cable ေတြသံုးစဲြၿပီး၊ Computer သို႔ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္တယ္လို႔လဲ သိရပါတယ္။

ေအ၇ာ လည္း သိထားဖူးတဲ့၊ အခ်က္အလက္ေလးေတြ ထပ္ျဖည့္ေဆြးေႏြးမိတာပါရွင္။ အင္တာနက္မွာ ရွာေဖြဖတ္ၾကည့္ ၾကလွ်င္ေတာ့၊ ေအ၇ာ မိတ္ဆက္ေျပာေပးေနတာေတြထက္ စံုစုလင္လင္ ပိုသိၾကမွာပါပဲ။

ကိုထြန္း ။ ကိုသူရိန္ အထက္မွာေဆြးေနြးခဲ႔တဲ႔၊ Shaft Generator နဲ႔ Main Generator ကုိ short period parallel Operation လုပ္ၿပီး load ကို shifting လုပ္ကာ shaft Generator ေပါါသို႔တင္ကာ၊ main Generator ကုိၿဖဳတ္ခၽၿခင္း (သုိ႔မဟုတ္) Standalone သာေမာင္းနွင္ၿခင္း၊ Main Generator ကုိ ၿဖဳတ္ခၽၿခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ standalone သာေမာင္းၿခင္း၊ shaft Generator နဲ႔ main Generator ကုိလည္း parallel ေမာင္းနွင္လို႔မရၿခင္းနဲ႔ ညီမ မေအရာ ေဆြးေနြးခဲ႔တဲ႔၊ shaft Generator ၀င္ လာၿပီး load shifting ကိုအလိုအေလ်ာက္ယူျပီးတာႏွင့္ မူလ main Generator ကလည္း အလိုအေလ်ာက္ ထြက္သြားၿခင္း စတာေတြအားလံုးဟာ မွန္ပါတယ္။


Fig. Typical  main Generators and shaft Generator with PTO unit including CPP 

systemတစ္ခါက prime-mover ကို၊ AKSASKA UEC 6 unit medium speed main Engine နဲ႕ AEG 550 KW capacity shaft Generator ကိုေမာင္းနွင္တာမၽိဳး ႀကံဳခဲ႔ဘူးပါတယ္။ UEC ဆိုတာ Uni flow Exhaust Gas Economizer Cross Head Type engine ပါ။ Design အရ shaft Generator ပါလာၿပီ ဆိုရင္၊ prime-mover ရဲ႕ RPM ဟာ constant RPM ၿဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ main Engine RPM ကို အတိုးအေလၽွာ႔လုပ္လို႔မရတဲ႔အတြက္၊ CPP လို႔ေခါါတဲ႔ Controllable Propeller Pitch system ကို တတ္ဆင္ကာ၊ propeller blades ေတြရဲ႕ pitch angle ကို၊ ေၿပာင္းလဲၿပီး၊ သေဘ္ာကိုေရြွ႕လၽား သြားလာေစပါတယ္။

old design မို႔၊ shaft Generator ကို transmission gear box သို႔မဟုတ္ PTO  လို႔ေခါါတဲ႔ power take-off unit တို႔ကို မသံုးပဲ၊ main engine fly wheel မွတဆင္႔ ဗၽက္ (၁) မီတာ ေလာက္ကၽယ္ၿပီး၊ အေတာ္ေလးရွည္တဲ႔ belt ႀကီးနဲ႔ေမာင္းသလို၊ တခါတေလ belt ရဲ႕ Tension ေလၽွာ႔တာတို႔၊ belt slip တို႔ၿဖစ္တတ္ပါတယ္။ belt slip မၿဖစ္ေစဖို႔၊ Main Switch Board မွ၊ shaft Generator ရဲ႕ frequency meter ေလးလွဳပ္လာၿပီဆို၊ belt dressing spray နဲ႔ၿဖန္းရသလို၊ main engine ရပ္ထားတဲ႔ အခၽိန္မွာ main Engine ကို turning gear ထည္႔ကာလည္ေစၿပီး၊ လူက belt ႀကီးထဲဝင္ထိုင္ကာ ပံုးတစ္ပံုး ထဲမွာေရ နဲ႔ ဆပ္ၿပာေရာၿပီး belt အတြင္းဘက္မၽက္နွာၿပင္ကို၊ mop တိုက္ကာေဆး၊ ၿပီးရင္ ေရနဲ႔တစ္ခါ ၿပန္ေဆး ရပါတယ္။

Main Switch Board မွာ အပိုင္း (၂) ပိုင္း ပါဝင္ကာ၊ No. (1) Feeder နဲ႔ No. (2) Feeder အပိုင္းတို႔ကို၊ bus coupler ACB နဲ႔ ဆက္ေပးထားပါတယ္။ No. (1) Feeder အပိုင္းမွာ၊ Cranes, Refer-containers Power Supply စတဲ႕၊ Essential & Non-essential Load ေတြနဲ႔အတူ၊ No. (1) နဲ႔ No. (2) generator ACB ေတြကိုတတ္ဆင္ထားပါတယ္။ No. (2) Feeder အပိုင္းမွာေတာ႔ Non-essential Load ၿဖစ္တဲ႔ bow thruster နဲ႔ accommodation air conditioning unit ကို shaft Generator ACB နဲ႕အတူ တတ္ဆင္ထားပါတယ္။

ကို thurein27 ။ အကုိ ကုိထြန္း ေရ... ဆက္ေရးေပးပါအုံးခင္ဗ်ာ။

ကိုထြန္း ။ အထက္မွာ ေရးခဲ႔တဲ႔ belt driven shaft Generator မွ၊ main Generator ကိုေၿပာင္းမယ္ ဆိုရင္၊ ပထမဆံုး၊ No. (1) နဲ႔ No. (2) generator (၂) လံုး အနက္ (၁) လံုးကို incoming Generator အၿဖစ္ေမာင္းထား ရပါတယ္။  shaft Generator နဲ႔  incoming Generator ကို၊ Synchronizing လုပ္ကာ၊ incoming Generator ရဲ႕ ACB ကို 'ON' ပါတယ္။ 

synchronizing အတြက္၊ 2 - dark method သံုးထားပါတယ္။ power distribution system ဟာ၊ 3 - phase, 4 - wire system ၿဖစ္တဲ႔အတြက္၊ synchronizing မွာ 2 - dark method ကိုသံုးထားပါတယ္။ shaft Generator နဲ႕ incoming Generator ကို Bus ေပါါမွာ အမၽားဆံုး (၂၀) စကၠန္႕သာ parallel operation လုပ္ခြင္႔ေပးထားၿပီး၊ အကယ္၍  (၂၀) စကၠန္႔ထက္၊ ပိုကာ parallel operation အေနနဲ႔ ေမာင္းေနခဲ႔မယ္ ဆိုလၽွင္၊ out going Generator ၿဖစ္တဲ႔ shaft Generator ကို အလိုအေလၽွာက္ ၿပဳတ္ကၽသြားေစဖို႔၊ Design အရစီမံထားပါတယ္။

ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္ေတာ္ဟာ၊ parallel ေမာင္းေနစဥ္၊ (၂၀) စကၠန္႔ အတြင္းမွာ၊ shaft Generator ကို outgoing Generator အၿဖစ္ မသတ္မွတ္ပဲ၊ bus coupler ACB ကို "OFF" လုပ္ကာ၊ feeder ကို (၂) ပိုင္း ခြဲထုတ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ပထမဆံုးဝင္လာတဲ႔  incoming Generator ေပါါကို၊ essential load ေတြေရာက္သြားၿပီး၊ shaft Generator ေပါါကိုေတာ႔၊ Non- essential load ေတြၿဖစ္တဲ႔ bow thruster motor နဲ႔ accommodation air conditioning plant & refrigeration system ေတြေရာက္သြားပါတယ္။

feeder ကို ခြဲထုတ္ၿပီးမွ၊ ေနာက္ထပ္ generator တလံုးကို၊ incoming Generator အေနနဲ႔၊ essential load ေတြထမ္းထားတဲ႔ running generator နဲ႔အတူ၊ synchronizing လုပ္ၿပီး၊ parallel ေမာင္းေစပါတယ္။
essential load ေတြအားလံုးဟာ၊ main Generators ေတြေပါါမွာရိွေနမွာၿဖစၿပီး၊ Non-essential load ေတြ ကေတာ႔ shaft Generator အေပါါမွာသာ၊ ရိွေနမွာၿဖစ္ပါတယ္။

မေအရာေမ ။ ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး ေရ...၊ ဒီျပႆနာကို လူစံုတက္စံု၊ အေတာ္ေလး ၀ိုင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါၿပီ။ ေအ၇ာ တို႔ထည့္ မစဥ္းစားပဲ က်န္ေနခဲ့တဲ့ ၊အခ်က္ေလးတစ္ခု သတိရလာလို႔ ျပန္ဖြလိုက္ပါတယ္ရွင္။ အဲ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ထည့္မစဥ္းစား တာေတာ့လည္း၊ မဟုတ္ေသးဘူးေနာ္၊ အနားနီးလာၿပီးမွ ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ ဆက္မေတြးမိေတာ့ပဲ၊ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေျပာင္း သြားတာလို႔ဆိုရပါမယ္။

ကိုေအာင္ေဇာ္ဦးရဲ႕ Load (20) % ဆိုတာဟာ အေတာ္နည္းေနလို႔၊ ကိုႀကီး ကလည္း parallel လုပ္ဖို႔ အႏၱရယ္မ်ားတယ္၊ အခ်ိန္မေရြး Reverse Power ၀င္သြားႏိုင္တယ္လို႔ေၿပာခဲ့ေသးတယ္ေနာ္။ ကိုလင္း ကလည္း သူဆိုလွ်င္၊ (၅၀) % ေလာက္ ရွိမွ Parallel လုပ္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးတာ သတိရမိ ပါတယ္။

ေအ၇ာေျပာခ်င္တာက PMS စနစ္ဆိုတဲ႔၊ Power Management System ကလည္း မလိုအပ္ပဲေမာင္းထား တဲ့၊ ဂ်င္နေရတာကို အၿပိဳင္တဲြထားရာက၊ ျဖဳတ္ခ်လိုက္ၿပီး အခ်ိန္ဆိုင္းကာ Engine Shut down အထိ ဆက္ေပးႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းပါ။ (အစ္ကိုတို႔ PMS သံုးမသံုးနဲ႔ Select လုပ္ထားလား၊ မထားလား ဆိုတဲ့၊ အခ်က္အလက္ေတြ ေအ၇ာတို႔ ေဆြးေႏြးဖို႔က်န္ေနခဲ့သလို၊ အခုကာမွ ျပန္ သတိရ လာလို႔ပါ။ အခု အကိုတို႕ႀကံဳတဲ့ ျပႆနာကို သူ႕ေၾကာင့္ပဲလို႕ တပ္အပ္စြတ္စဲြတာမဟုတ္ရပါဘူးရွင္။ )

Generator ႏွစ္လံုးပဲ၊ အၿပိဳင္ေမာင္းထားတာဆိုလွ်င္၊ Load Share ျဖစ္ေနၿပီးအခ်ိန္မွာ၊ စက္တလံုးလံုးဟာ (35) % ဒါမွမဟုတ္ (30) % ထက္ Load % ေလ်ာ့နည္းေနလွ်င္၊ PMS က၊ (၅) မိနစ္အတြင္း Auto Load Shift လုပ္လိုက္ၿပီး၊ အပိုျဖစ္ေနတဲ့တစ္လံုးကိုျဖဳတ္ခ်လိုက္ႏိုင္ပါတယ္ရွင္။ (ဒီလိုဆိုေတာ့ (၆၀) % ေက်ာ္၊ (၇၀) %ေလာက္အထိ Load ရွိေနမွ၊ ႏွစ္လံုးအၿပိဳင္တဲြေလ့ရွိၾကတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနမလား၊ ဆက္စပ္ စဥ္းစားမိခဲ့ ပါတယ္ရွင္။) ဘယ္အလံုးကိုျဖဳတ္မယ္ဆိုတာ၊ ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္လဲလို႔၊ ျပန္ေမးၾကည့္ေတာ့ Standby Generator အျဖစ္ေရြးျခယ္ထားတဲ့၊ ဂ်င္နေရတာက ျပဳတ္ ထြက္ၿပီး၊ 1st Standby အျဖစ္ျပန္ေစာင့္ေနမယ္လို႕သိရပါတယ္။


အထူးေကၽးဇူးတင္စြာၿဖင္႔ ကူးယူေဖာ္ၿပၿခင္း။ ၿမန္မာအင္ဂၽင္နီယာဖိုရမ္၊  ကိုေအာင္ေဇာ္ဦးကိုထြန္းကို blessing ကိုလင္းကို Htet Soe Paingကို Deep Blue ကိုသက္ထက္သူ ကို thurein 27 နဲ႔ မေအရာေမ။

Image credit to : http://www.rolls-royce.com/

Remark : All images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party.

No comments:

Post a Comment